Oznam k sčítaniu obyvateľov

Zverejnené
18. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
18. marca 2021