Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich v k. ú. Hatné.