Oznámenie rokovania OZ dňa 28.06.2021

Zverejnené
18. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
18. júna 2021 − 30. júna 2021