Oznámenie rokovania OZ dňa 30.08.2021

Zverejnené
27. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
27. augusta 2021 − 31. augusta 2021