Oznámenie rokovania OZ dňa 15.03.2021 o 18:00 hod.

Zverejnené
10. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
10. marca 2021 − 16. marca 2021