Upovedomenie o začatí konania vo veci určenia lesného celku Mariková

Zverejnené
12. mája 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
12. mája 2021 − 27. mája 2021