Preskočiť na obsah

Územný plán obce a Doplnky

Zverejnené
30. decembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
30. decembra 2020

Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 5 UPN_O Hatné

Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 5 UPN_O Hatné

Oznámenie o začatí prerokovania návrhu Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu obce Hatné

Zmeny a doplnky č. 5 k ÚPN-O Hatné:

textová časť                  

výkres č. 1 širšie vzťahy                  

výkres č. 2A urbanizmus

výkres č. 2B urbanizmus

výkres č. 2C urbanizmus

výkres č. 3A doprava-siet

výkres č. 3B doprava-siet

výkres č. 3C doprava-siet                   

výkres č. 4A pôda

výkres č. 4B pôda                  

výkres č. 4C pôda

Oznámenie o začtí prerokovania návrhu Zmeny a doplnky č. 5 ÚPN-O Hatné

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE – DOPLNOK Č. 4

Oznámenie o začatí prerokovania návrhu zmeny a doplnky č. 4 územného plánu obce Hatné.

Doplnok č. 4 k Územnému plánu zóny Hatné:

ZaD č. 4 textová časť 

Infraštruktúra A – podklad

Infraštruktúra B – podklad

Infraštruktúra C – podklad

Infraštruktúra D – podklad

0 Pôda A – podklad

0 Pôda B – podklad

0 Pôda C – podklad

0 Pôda D – podklad

0 Urbanizmus A – podklad

0 Urbanizmus B – podklad

0 Urbanizmus C – podklad

0 Urbanizmus D – podklad

1 Širšie vzťahy

2 Urbanizmus A

2 Urbanizmus B

2 Urbanizmus C

2 Urbanizmus D

3 Doprava  a site A

3 Doprava a siete B

3 Doprava a siete C

3 Doprava a siete D

4 Pôda A

4 Pôda B

4 Pôda C

4 Pôda D

Územný plán Zóny Hatné-Zmena a doplnok č.3

1 /Legenda

Širšie vzťahy

2 /Legenda

2 Urbanizmus_A.

2 Urbanizmus_B.

3 /Legenda.

3 Pôda_A.

3 Pôda_B.

4 /Legenda.

4 Infraštruktúra_A.

4 Infraštruktúra_B.

5 Schéma.

Správa