Preskočiť na obsah

Voľby

Zverejnené
30. decembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
30. decembra 2020

Voľby do NR SR 2020

Výsledky volieb do NR SR 
Oznámenie adresy pre voľby do NRSR
Informácie pre voliča
Zverejnenie elektronickej adresy – na doručenie žiadostí o voľbu poštou, všetky dôležité informácie k voľbe poštou sú zverejnené na stránke MV SR: http://www.minv.sk/?nr20-posta2

Voľby do Európskeho parlamentu 2019:

Zverejnenie elektronickej adresy  – na doručovanie oznámení o delegovaní člena komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu       Oznámenie
   

Voľby na prezidenta

Informácia pre voliča
Poskytnutie informácií dotknutým osobám k zabezpečeniu volieb podľa zákona č. 180/2014 Z.z.
Zverejnenie elektronickej adresy
Utvorenie volebných okrskov
Zverejnenie elektronickej adresy – vydanie hlasovacieho preukazu     Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej  republiky