Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov

Zverejnené
28. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
28. januára 2021