Záverečný účet obce Hatné za rok 2021 – návrh

Zverejnené
20. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
25. mája 2022 − 8. júna 2022
Kategória

Prílohy