Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu 2022

Zverejnené 28.12.2021.

Komunálny odpad Plasty Sklo
Január
10
14
24
Február
7
11
21
Marec
7
14
21
24
Apríl
4
8
19
25
Máj
2
13
16
26
30
Jún
10
13
24
27
Júl
11
15
22
25
August
8
12
22
24
September
5
19
23
Október
3
14
17
21
31
November
11
14
25
28
December
12
16
21

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.

Sklo

Do skla patria nevratné obaly zo skla, sklenené nádoby, tabuľové skolo, sklenené črepy.Nevhadzuje sa porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, veľmi znečistené fľaše a sklenené obaly (najmä pieskom), porcelán a keramika, zrkadlá, žiarovky a žiarivky, autosklo, sklo kombinované s iným materiálom (drôtené sklo).